Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh tế, thương mại, dân sự,hợp đồng

Tư vấn giải quyết tranh chấp kinh doanh, hợp đồng, dân sự

DỊCH VỤ TƯ VẤN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Tại Việt Nam, hiện đang áp dụng hai cơ quan tài phán là Tòa án và Trọng tài thương mại. Việc giải quyết các tranh chấp phức tạp là một thách thức lớn vì khả năng tố tụng tại Tòa kéo dài còn chế định Trọng tài thì còn nhiều hạn chế, […]