Tư vấn giấy phép thầu xây dựng Archives - TriMinh Law

Tư vấn về giấy phép thầu xây dựng

QUY ĐỊNH VỀ GIẤY PHÉP THẦU XÂY DỰNG Hiện nay ngày càng nhiều nhà thầu nước ngoài tham gia các dự án đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Để được cấp phép thầu, các nhà thầu cần đáp ứng đủ các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam. Việc tham gia thầu vào thị […]