Tư vấn lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam - Triminhlaw

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam như thế nào?

Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam Để có thể được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, doanh nghiệp anh/chị trước tiên cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 4; Điều 6 Nghị định 72/2006/NĐ-CP, ngày 25 tháng 7 năm 2006 Quy […]

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM Để bước đầu thâm nhập thị trường Việt Nam, ngày càng nhiều công ty, tập toàn lớn tại Nhật Bản đã lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo hình thức Văn phòng đại diện. Tại Việt Nam, Văn phòng đại diện có thể đảm nhiệm […]

Thành lập văn phòng đại diện công ty Hàn Quốc tại Việt Nam

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM Để bước đầu thâm nhập thị trường Việt Nam, ngày càng nhiều công ty, tập toàn lớn tại Hàn Quốc đã lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo hình thức Văn phòng đại diện. Tại Việt Nam, Văn phòng đại diện có thể đảm nhiệm […]

Tư vấn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam

TƯ VẤN THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI VIỆT NAM Để bước đầu thâm nhập thị trường Việt Nam, ngày càng nhiều công ty, tập toàn lớn ở nhiều nước trên thế giới đã lập hiện diện thương mại tại Việt Nam theo hình thức Văn phòng đại diện. Tại Việt Nam, Văn phòng đại diện có thể đảm […]