anh ngữ Archives - TriMinh Law

Đầu tư lập Trung tâm Anh ngữ và dịch vụ giáo dục tại Việt Nam

TƯ VẤN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KHÁC Việt Nam mở cửa hội nhập với quốc tế, kéo theo đó là các dịch vụ giáo dục cho con em của người nước ngoài, mà đặc biệt là sự pháp triển rất nhiều của các trung tâm Ngoại ngữ. Việc chấp thuận cho nhà đầu […]