chuyển nhượng cổ phần Archives - TriMinh Law

Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

Chuyển nhượng cổ phần doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài Về việc mua cổ phần/đầu tư thành lập công ty thì hiện nay không có giới hạn về đối tượng. Nếu như Qúy khách có nhu cầu thì anh hoàn toàn có thể mua cổ phần của công ty ở Việt Nam để thực hiện việc “đầu tư”. Tuy […]