công ty vốn nhật bản Archives - TriMinh Law

Tư vấn thành lập công ty Nhật Bản tại Việt Nam

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM Nhà đầu tư Nhật Bản được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Nhật Bản tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Nhà đầu tư Nhật Bản có thể lựa chọn thành lập công ty 100% vốn Nhật Bản hoặc thành […]