đầu tư ra nước ngoài 2017 Archives - TriMinh Law

Tư vấn đầu tư sang Đức

ĐẦU TƯ SANG CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Cộng hòa Liên bang […]

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng […]