đầu tư ra nước ngoài là gì Archives - TriMinh Law

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia […]