dịch vụ Archives - TriMinh Law

kinh doanh dịch vụ nhà hàng và giải trí tại Việt Nam

ĐẦU TƯ KINH DOANH DỊCH VỤ NHÀ HÀNG VÀ GIẢI TRÍ TẠI VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh dịch vụ nhà hàng và giải trí là một trong những lĩnh vực đầu tư đang thu hút nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã và đang mở rộng hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho nhà đầu […]

Đầu tư lập Trung tâm Anh ngữ và dịch vụ giáo dục tại Việt Nam

TƯ VẤN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ VÀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC KHÁC Việt Nam mở cửa hội nhập với quốc tế, kéo theo đó là các dịch vụ giáo dục cho con em của người nước ngoài, mà đặc biệt là sự pháp triển rất nhiều của các trung tâm Ngoại ngữ. Việc chấp thuận cho nhà đầu […]