điều kiện đầu tư ra nước ngoài 2017 Archives - TriMinh Law

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng […]

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Tư vấn cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài(Quy định tại Luật Đầu tư và Nghị định 78/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài) ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty […]