điều kiện đầu tư ra nước ngoài Archives - TriMinh Law

Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài Những năm gần đây, đầu tư trực tiếp của Việt nam ra nước ngoài có xu hướng ngày càng tăng. Đây là hoạt động có tiềm năng, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường đóng góp cho sự phát triển đất nước, mà còn góp phần nâng cao vị […]

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia […]