gia hạn giấy phép lao động Archives - TriMinh Law

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài 2017

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài Để được làm việc với vị trí Nhà quản lý, Chuyên gia, Lao động kỹ thuật tại Công ty hoạt động tại Việt nam, người lao động nước ngoài cần phải được cấp Giấy phép lao động trước khi bắt đầu làm việc. Giấy phép lao động do Sở Lao động – […]