giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài Archives - TriMinh Law

Việt Nam đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài

Đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài Những năm gần đây, đầu tư trực tiếp của Việt nam ra nước ngoài có xu hướng ngày càng tăng. Đây là hoạt động có tiềm năng, không chỉ giúp cho các doanh nghiệp mở rộng thị trường đóng góp cho sự phát triển đất nước, mà còn góp phần nâng cao vị […]