philippines Archives - TriMinh Law

Tư vấn đầu tư sang Philippines

ĐẦU TƯ SANG PHILIPPINES Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Philippines. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể […]