quy định về đầu tư ra nước ngoài 2017 Archives - TriMinh Law

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng […]