thành lập công ty vốn nước ngoài Archives - TriMinh Law

Tư vấn thành lập công ty vốn Trung Quốc tại Việt Nam

THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM Nhà đầu tư Trung Quốc được quyền đầu tư theo hình thức thành lập công ty vốn Trung Quốc tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014. Nhà đầu tư Trung Quốc có thể lựa chọn thành lập công ty 100% vốn Trung Quốc hoặc thành […]