thay đổi vốn điều lệ côn ty nước ngoài Archives - TriMinh Law

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ công ty nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư, thay đổi vốn đầu tư của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vốn đầu tư, Vốn điều lệ của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các nội dung đăng ký đầu tư, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư. Khi có nhu cầu tăng vốn đầu tư, tăng […]