việt nam Archives - TriMinh Law

Đầu tư kinh doanh phần mềm tại Việt Nam

ĐẦU TƯ KINH DOANH PHẦN MỀM VÀ LẬP TRÌNH TẠI VIỆT NAM Đầu tư kinh doanh phần mềm và lập trình là một trong những lĩnh vực đầu tư đang thu hút nhiều nhà đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đã và đang mở rộng hành lang pháp lý, tạo điều kiện cho nhà đầu tư trong lĩnh vực […]