Thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thủ tục tăng vốn đầu tư, vốn điều lệ công ty nước ngoài

Thủ tục tăng vốn đầu tư, thay đổi vốn đầu tư của công ty nước ngoài tại Việt Nam. Vốn đầu tư, Vốn điều lệ của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài là một trong các nội dung đăng ký đầu tư, được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư. Khi có nhu cầu tăng vốn đầu tư, tăng […]

Tư vấn pháp luật công ty liên doanh tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà thầu) có thể thực hiện dự án đầu tư của mình thông qua việc hợp tác với đối tác Việt Nam. Bên cạnh việc tự thành lập những công ty 100% vốn đầu tư nước […]

Ưu đãi và chính sách hỗ trợ đầu tư tại Việt Nam

ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ Việc Việt Nam trở thành một thành viên của Tổ chức Kinh tế Thế giới (WTO), và mới đây nhất là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đã tạo điều kiện giúp Việt Nam trở thành một thị trường tiềm năng cho nhà đầu tư từ khắp các quốc gia […]

Tư vấn về môi trường kinh doanh tại Việt Nam

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TẠI VIỆT NAM Trong thời gian qua, môi trường kinh doanh tại Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể, được cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế ghi nhận. Tuy nhiên, theo xếp hạng của báo cáo thường niên Môi trường kinh doanh (DoingBusiness Report) của Ngân hàng Thế giới, chỉ số môi […]

Khái Quát Chung về Pháp Luật Việt Nam

KHÁI QUÁT CHUNG VỀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM Việt Nam đang nổi lên là một thị trường tiềm năng để đầu tư. Các chính sách ưu đãi và pháp luật của Việt Nam, cùng với những tài nguyên thiên nhiên và những lợi thế khác của đất nước này, đã tạo nên một sức hấp dẫn nổi bật tại khu […]