Pháp luật công ty tại Việt Nam Archives - TriMinh Law

Tư vấn pháp luật công ty liên doanh tại Việt Nam

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà thầu) có thể thực hiện dự án đầu tư của mình thông qua việc hợp tác với đối tác Việt Nam. Bên cạnh việc tự thành lập những công ty 100% vốn đầu tư nước […]