Tư vấn đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài -Triminhlaw

Tư vấn đầu tư sang Lào

Đầu tư tại Lào. Cơ hội đầu tư tại Lào Nhiều năm liền là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á, nền kinh tế Lào phát triển chủ yếu nhờ việc thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp khoáng sản, điện lực. Tuy thế, các ngành sản xuất […]

Tư vấn thành lập công ty tại Thái Lan

Tư vấn thành lập công ty tại Thái Lan – Quy trình thành lập công ty con tại Thái Lan Thái Lan hiện đang xếp thứ 18 trong Báo cáo xếp hạng môi trường kinh doanh năm 2014 của World Bank. Nếu xét riêng trong khu vực Đông Nam Á thì Thái Lan đứng thứ 3 (sau Singapore và Malaysia). […]

Tư vấn thành lập công ty con tại Malaysia

Tư vấn thành lập công ty tại Malaysia Malaysia hiện đang xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh (Doing Business) năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Nếu tính riêng Chỉ số Khởi sự kinh doanh (Starting a Business) thì Malaysia hiện đang đứng thứ 16. Với vị trí chiến lược cùng với sự […]

Tư vấn đầu tư sang Philippines

ĐẦU TƯ SANG PHILIPPINES Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Philippines. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể […]

Tư vấn đầu tư sang Đức

ĐẦU TƯ SANG CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Cộng hòa Liên bang […]

Tư vấn đầu tư sang Singapore

Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Singapore. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể đầu tư sang Singapore […]

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017

Luật đầu tư ra nước ngoài 2017 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Có dự án đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (sau đây gọi là dự án đầu tư). Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam. Tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng […]

Tư vấn thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam

Thủ tục đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam Đầu tư ra nước ngoài là việc nhà đầu tư chuyển vốn; hoặc thanh toán mua một phần hoặc toàn bộ cơ sở kinh doanh; hoặc xác lập quyền sở hữu để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh ngoài lãnh thổ Việt Nam; đồng thời trực tiếp tham gia […]

Tư vấn đầu tư sang Malaysia

ĐẦU TƯ SANG MALAYSIA Đầu tư ra nước ngoài là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển và hội nhập của các quốc gia trên thế giới. Đặc biệt, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã xâm nhập và mở rộng thị trường đầu tư tại Malaysia. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể […]

Tư vấn thành lập công ty ở nước ngoài

Tư vấn thành lập công ty ở nước ngoài | Tư vấn đầu tư ra nước ngoài Tư vấn thành lập công ty tại Lào Tư vấn thành lập công ty nước ngoài tại Việt Nam Doanh nghiệp bạn đang có nhu cầu thành lập công ty tại nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài? Doanh nghiệp bạn đang gặp […]

1/212