Tư Vấn Pháp Luật về Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam - TriMinh Law

Tư Vấn Pháp Luật về Công Ty Liên Doanh Tại Việt Nam

8:56:11 07/06/2016
Share Button

PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÔNG TY LIÊN DOANH

Khi đầu tư vào thị trường Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài (trừ nhà thầu) có thể thực hiện dự án đầu tư của mình thông qua việc hợp tác với đối tác Việt Nam. Bên cạnh việc tự thành lập những công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài còn có thể lựa chọn đầu tư vào Việt Nam theo hình thức liên doanh. Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn liên doanh theo hai phương thức:

Woman doing yoga at sunset, lotus position, copy space

Woman doing yoga at sunset, lotus position, copy space

  • Nhà đầu tư nước ngoài thành lập mới một công ty liên doanh với đối tác Việt Nam; hoặc
  • Nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty Việt Nam.

Các loại hình công ty liên doanh mà nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn để thực hiện đầu tư tại Việt Nam bao gồm:

  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên
  • Công ty Cổ phần

Trong hai loại hình công ty trên, loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên là loại hình công ty liên doanh phổ biến hơn tại Việt Nam và được nhà nước khuyến khích.

Trả lời

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI