Tư vấn thành lập công ty con tại Malaysia - TriMinh Law

Tư vấn thành lập công ty con tại Malaysia

2:21:04 02/06/2017
Share Button

Tư vấn thành lập công ty tại Malaysia

Malaysia hiện đang xếp thứ 6 trong Bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh (Doing Business) năm 2014 của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Nếu tính riêng Chỉ số Khởi sự kinh doanh (Starting a Business) thì Malaysia hiện đang đứng thứ 16. Với vị trí chiến lược cùng với sự phát triển của cơ sở hạ tầng, trình độ lao động và các yếu tố khác, Malaysia đang có một môi trường kinh doanh sôi động với nhiều loại hình tổ chức kinh tế như: Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorship); Doanh nghiệp hợp danh (Partnership); Công ty trách nhiệm hữu hạn theo phần vốn góp (Company limited by shares, bao gồm công ty nội bộ – xác định thông qua từ “Sendirian Berhad” hoặc chữ viết tắt “Sdn. Bhd” trong tên của công ty hoặc công ty đại chúng – xác định thông qua từ “Berhad” hoặc viết tắt “Bhd” trong tên của công ty); Công ty trách nhiệm hữu hạn bởi sự bảo đảm (Company limited by guarantee); Công ty trách nhiệm vô hạn (Unlimited Company) và Công ty nước ngoài (Foreign Company). Tất cả các loại hình tổ chức kinh tế trên đều được đăng ký thành lập và hoạt động tại Ủy ban Công ty Malaysia (Companies Commission of Malaysia – CCM).

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Tại Luật Trí Minh chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thành lập công ty tại Malaysia. Mọi chi tiết Qúy nhà đầu tư có thể liên hệ Hotline:0961.683.366 / Email:contact@luattriminh.vn

Thẻ:,
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI